A Pszicho-mediator.hu (továbbiakban: Adatkezelő) online tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók (továbbiakban: Ügyfél, vagy Ügyfelek) személyes adatait, kizárólag a megkeresésekkel kapcsolatos tevékenységek, szolgáltatások, teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségének (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Adatkezelő minden elvárható módon védi az Ügyfél Pszicho-mediator.hu weblapon kezelt személyes adatait.

Adatkezelő címe: 4400 NyíregyházaBenczúr Gyula tér 6.
Adatkezelő elérhetősége:+36 20 219 09 99, agnes@pszicho-mediator.hu

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: Az Ügyfél a Pszicho-mediator.hu weblapon található űrlap(ok) kitöltésekor kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: regisztrált felhasználók (Ügyfelek)

A kezelt adatok köre: az Ügyfelek által a Pszicho-mediator.hu weblapon található űrlap(ok) kitöltésekor megadott adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), a megkeresés témája, valamint további – opciósan megadott adatok.

Az adatgyűjtés célja: a megkereséseknek lehető legmegfelelőbb minőségű és szinvonalú, személyre szabott szolgáltatás nyújtása és számlázás.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
– A Pszicho-mediator.hu weblap tulajdonosa és üzemeltetője.

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a teljesítést követően 30 napon belül törlésre kerülnek.

Az Ügyfél kérelmezheti az Adatkezelőnél
– tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
– személyes adatainak helyesbítését,
– személyes adatainak törlését vagy zárolását.

A Pszicho-mediator.hu weblapon található űrlap(ok) kitöltésekor az Ügyfél részéről az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. Az Ügyfél részéről kezdeményezett önkéntes megkereséshez, illetve igényelt szolgáltatásokhoz kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az Ügyfél az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, az Ügyfél erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha az Ügyfél kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha az Ügyfél nem elégedett az Adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)